Bertolotti

Bertolotti Rail Srl, součást Bertolotti SpA Group, je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních společností, která nabízí projekci, výrobu a instalaci "na klíč" celé řady vybavení pro depa a opravny, provádějící údržbu kolejových vozidel pro železnici, metro a tramvaje. Nabízíme bezpečné, výkonné, osvědčené a spolehlivé produkty. Naše zařízení se vyznačují bezpečností, technickou vyzrálostí a vysokou výkonností. Klademe důraz na trvalý rozvoj vztahů se zákazníkem.

Pro odvětví železniční dopravy divize BERTOLOTTI nabízí následující zařízení:

 • zvedáky
 • zařízení pro doplňování písku (pevné i mobilní)
 • systémy pro vyvazování náprav a podvozků        
 • točny pro podvozky (od 6 do 25 t)
 • plošiny pro zdvihání podvozků
 • pracoviště pro kontrolu podvozků
 • podúrovňové zvedáky
 • točny a přesuvny pro vozidla
 • plošiny pro přístup na střechu (pevné i mobilní)
 • dočasné podvozky a speciální vozíky
 • kompletní dodávky různého strojního vybavení
 • dodávky na klíč podle požadavků zákazníka

Nabízíme standartní produkty nebo řešení na míru v rozsahu:

 • předběžný návrh a výkaz zařízení
 • návrh na uspořádání a výpočet zatížení stavebních konstrukcí
 • technická specifikace
 • kompletní dodávka
 • provozní zkoušky (v provozech BERTOLOTTI nebo na staveništi)
 • poprodejní servis (náhradní díly a údržba)

Zařízení na vybavení depa

Zvedáky

BERTOLOTTI v duchu svého zaměření na inovace navrhuje a dodává už po mnoho let inovativní řešení zvedáků. Naše zvedáky splňují nejpřísnější požadavky na kvalitu. Naším cílem je FLEXIBILNÍ splnění všech požadavků zákazníka během fáze návrhu a současně zajištění BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI pro každý produkt. Zákazník si může zvolit standardní produkt nebo požadovat speciálně řešený zvedák podle potřeb svého provozu.

Naše zvedáky lze navrhnout pro tramvaje i vlakové soupravy, každý s nosností od 6 do 50 t, od nejméně 4 stojanů až po 48 stojanů. Naše zvedací systémy splňují nejpřísnější bezpečnostní normy a jsou navržené podle harmonizovaných norem uvedených v Dodatku IV k nové směrnici č. 2006/42/CE pro strojírenství o zvedacích zařízeních a zejména v normě UNI EN 1493. V zájmu maximální flexibility můžeme dodat také bezdrátovou síť, ve které je každý zvedák řízený a kontrolovaný pomocí spojení WiFi.

Mechanické komponenty a konstrukce

Stojan sloupkového zvedáku má stejnou konstrukci zvedacího mechanismu jako nízký zvedák. Konstrukce z ocelových výlisků umožňuje přizpůsobit provedení požadavkům. Sloupkové zvedáky lze přemisťovat na pogumovaných kolech v pevném podvozku nebo po vlastních kolejnicích se zasouvacím výložníkem. lze je posouvat ručně nebo pomocí plně motorizovaného systému. Elektromechanický pohonný systém se skládá z následujících částí:

 • elektromotor a převodovka s brzdou
 • šroub s lichoběžníkovým závitem (ocel c45)
 • nosná matice (bronz)
 • pojistná matice (ocel)

Šroub je vyrobený válcováním z jednoho kusu (vyšší pevnost). V rámu tvořeném sloupkem je uložený pomocí samostavného ložiska. Profil závitu nedovoluje zpětný pohyb (podle normy ISO 2901-04 (DIN 103) ani po odpojení motoru (mechanismus je vždy bezpečný). Kryt omezuje vnikání prachu ke šroubu, který je mazaný automatickými zásobníky. Zvedák je vybavený dvěma maticemi - hlavní je vyrobená z bronzu (nízké tření), pojistná matice je vyrobená z oceli (velká pevnost pro případ poruchy).

Zařízení pro doplňování písku

Návrh zařízení pro doplňování písku do trakčních vozidel je vždy úkol pro zkušeného výrobce. Naše zařízení pro doplňování písku splňují nejvyšší požadavky na kvalitu. Naším cílem je FLEXIBILNÍ splnění všech požadavků zákazníka během fáze návrhu a současně zajištění BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI pro každý produkt. Konstrukce každého našeho zařízení splňuje nejpřísnější požadavky bezpečnostních norem, především nových harmonizovaných směrnic pro strojírenství č. 2006/42/CE.

Dále věnujeme mimořádnou pozornost omezení emisí prachu do ovzduší a snižování prašnosti na pracovišti s cílem zachovat zdravé pracovní prostředí. Zákazník se může rozhodnout pro standardní konfiguraci zařízení nebo požadovat specifické uspořádání, které vyhovuje jeho potřebám. V takovém případě pracovníci BERTOLOTTI v přímé spolupráci se zákazníkem navrhnou nejlepší technické řešení podle uspořádání depa, frekvence přístavby vozidel, dostupného prostoru, cyklů plnění, typů vozidel a charakteru investice.

Hlavní komponenty při pevné instalaci

K hlavním částem pevně instalovaných zařízení patří silo na písek, dopravní jednotka a lokální sila s 1 nebo se 2 plnicími pistolemi. Zařízení je plně automatické, vybavené kompresorem a centrálním prachovým filtrem. Dopravní potrubí může být podle požadavku zákazníka vyrobeno z běžné nebo nerezové oceli AISI 304, umístěné pod střechou či venku, v jámě nebo nad zemí. Návrh pískovacího  zařízení se provádí pomocí systému 3D CAD. Modelování ve 3D umožňuje včas provádět kontrolu správného propojení navrhovaného  zařízení s okolní infrastrukturou, optimalizovat potřebná rozhraní a předcházet případným problémům ve fázi instalace. Řízení projektu  splňuje nejpřísnější mezinárodní normy a smluvní standardy. Současně však nabízí nezbytnou flexibilitu a charakteristický proaktivní  přístup. Spolupráce s klienty i se spolupracujícími firmami je vždy na vysoké profesionální úrovni.

Mobilní zařízení pro doplňování písku

Nezávislé mobilní jednotky jsou vybavené zásobníky písku o objemu 200, 350 nebo 500 litrů (s možností manipulace pomocí vysokozdvižného vozíku), instalovanými v rámu nebo na elektrickém vozidle, včetně kompresoru, prachového filtru a řídicí jednotky, v mnoha variantách provedení. Díky vysokotlakému dopravnímu dmychadlu lze použít pistoli s flexibilní hadicí o délce až 15 m a plnicí výšce až 4 m.

Lokální filtrační jednotka

V případě potřeby může být každý lokální zásobník písku vybavený svou vlastní filtrační jednotkou. V takovém případě je prach, unikající z  pistolí, zachycován v této lokální filtrační jednotce. Toto řešení se doporučuje v případech, kdy jsou lokální zásobníky umístěné daleko od technické místnosti, ve které se obvykle nachází centrální filtrační jednotka, napojená na sběrné prachové potrubí. Pro venkovní instalace je na vyžádání k dispozici ocelová skříň.

Zařízení pro nouzové doplňování písku

Toto zařízení slouží jen pro nouzové případy. Přepravuje se na ručně tlačeném kolejnicovém podvozku. Mobilní nádrž má objem 40 litrů. Hmotnost zařízení je 60 kg (prázdné) resp. 130 kg (plné), ovšem velkoprůměrová kola umožňují jeho snadný pohyb. Obsluha natlakuje mobilní zařízení pomocí flexibilního potrubí a poté je lze používat.

Chytré rozhraní

Hlavní ovládací panel se obvykle nachází v technické místnosti. Přehledné uživatelské rozhraní s barevnou dotykovou obrazovkou poskytuje přehled o nastavení všech parametrů, výkonu, chybách a diagnostice.

Plnění kapalinou pro ostřikování oken

Mobilní jednotku lze dodávat s přídavným modulem pro doplňování kapaliny pro ostřikování oken. Mobilní jednotka má plastovou nádrž o objemu 30 litr se speciálním čerpadlem s možností připojení dvou pistolí (jedné s počítadlem litrů a druhé s automatickým vypínáním).

Systémy pro vyvazování náprav a podvozků

Návrh vyvazovacího zařízení je vždy úkolem pro odborníky. Naše vyvazovací zařízení splňují nejvyšší požadavky na kvalitu. Naším cílem je FLEXIBILNÍ splnění všech požadavků zákazníka během fáze návrhu a současně zajištění BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI pro každý produkt. Naším cílem je FLEXIBILNÍ splnění všech požadavků zákazníka během fáze návrhu a současně zajištění BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI pro každý produkt. Naše výrobky jsou navrženy podle nejpřísnějších bezpečnostních norem, zejména podle harmonizovaných norem uvedených v příloze IV k nové směrnici pro strojírenství č. 2006/42/CE o zdvihacích zařízeních pro vozidla, resp. podle normy UNI EN 1493. Zákazník si může objednat standardní produkt nebo požadovat specifické zařízení, které splní jeho požadavky. V takovém případě technici firmy BERTOLOTTI pomohou každému zákazníkovi zvolit nejlepší možné technické řešení podle půdorysného uspořádání dílny, údržbových cyklů, typu kolejových vozidel a výše investice.

Systémy pro vyvazování dvojkolí a podvozků jsou vhodné pro vozy metra s hmotností 30 t (od 10 do 16 t nápravového tlaku), ale také pro ucelené resp. vysokorychlostní soupravy nebo těžké lokomotivy s nápravovým tlakem od 15 do 25 t. Systém lze navrhnout pro minimální nosnost 10 t až do maximální nosnosti 50 t, případě pro ještě vyšší nosnost. Systém BERTOLOTTI pro vyvazování podvozků umožňuje vyvázat podvozek a dvojkolí i s odpovídajícími komponenty. Tři kroky prováděné pomocí jediného zařízení! Velké pracovní plošiny včetně nezbytných pracovních nástrojů, odstranitelné a odnímatelné podpěry podvozků, dvojí rychlost zdvihu, přenosné dálkové ovládání s připojením přes síť Wi-Fi... Vše v dosahu uživatele!

Řešení pro speciální úkoly

V případě potřeby lze navrhnout prodlouženou podpěru, která podpírá rám podvozku zespodu. Při tomto kroku se použije větší podpěrná ocelová deska, která roznese zatížení na větší plochu. Podpěrou lze pohybovat budˇ pomocí ručního kola nebo motoricky.

Motorizovaný přepravní systém

Toto zařízení je určeno pro vyvazování hnacích náprav. Podpěra slouží k podepření motoru po vyvázání hnací nápravy. Podpěru lze posouvat ručně a ukotvit v podélném směru k podpěrným nosníkům. Na této podpěře lze instalovat také elektricky poháněný hydraulický válec s potřebným zdvihem.

Podpěra hnacích náprav

Pokud podvozek spočívá na vyvazovacím zařízení, alespoň 1 kolo musí být podložené vhodným přípravkem se snímači. Snímač informuje hlavní jednotku, že kolo podvozku je zajištěné ve správné poloze a lze provádět další kroky. Při nedodržení této podmínky nelze pokračovat v práci.

Šroubová podpěra s čidlem zatížení

V případě, že je možné podepřít podvozek ve směru od pevné části koleje, použije se dodaný ruční šroubový zvedák s čidlem zatížení, který je připojený k hlavní řídicí jednotce. Spínač instalovaný ve zvedáku informuje hlavní systém, o umístění do správné polohy a lze pokračovat dalším krokem. Při nedodržení tohoto pořadí nelze v činnosti pokračovat.

Hydraulicky ovládaný pojížděný můstek

Namísto instalace krytu, který se před dalšími činností ručně odstraňuje, lze navrhnout ocelový můstek s jedním nebo se dvěma  hydraulickými válci, které zajišťují pohyb můstku. Tato možnost je vhodná v případě, kdy zákazník požaduje přístupovou komunikaci pro kolejová i silniční vozidla. Můstek se projektuje na nosnost požadovanou zákazníkem.

Chytré rozhraní

Hlavní ovládací panel lze instalovat v montážní jámě nebo na sloupku v pracovní plošině. Přehledné uživatelské rozhraní s barevnou dotykovou obrazovkou poskytuje přehled o nastavení všech parametrů, o výkonu, chybách a diagnostice. Pro každé pracoviště lze zvolit ovládací prvky, software provádí automatickou konfiguraci systému.

Plošiny pro přístup na střechu

Různé druhy plošin pro přístup na střechu, upevněné na podlaze nebo ukotvené ke střeše, s bezpečnostním hrazením a pohyblivými automatickými kluznými stěnami pro pokrytí vzdálenosti mezi vlakem a plošinou, aby byla zajištěna bezpečná, ergonomická a efektivní pracovní činnost. Každý typ plošiny je řízen hlavní řídicí jednotkou, která kontroluje a zaručuje bezpečný pracovní proces. Na naše plošiny lze dodat osvětlení a potřebná zařízení (vzduchové kompresní zařízení, odsávací zařízení atd.) Plošiny se dodávají ve dvou verzích a to pevné nebo mobilní. Novinkou od roku 2017 jsou mobilní plošiny pro přístup na střechu BERT UP naváděné pomocí speciálních snímacích kamer, které sledují přesně definovanou dráhu vyznačenou v pracovním prostředí depa.

Pevné plošiny pro přístup na střechu

Mobilní plošiny pro přístup na střechu

Poskytujeme bezpečné, výkonné a osvědčené prostředí tím, že přeměníme koncepty na technická řešení. Jsme schopni připravit produkt na míru každého zákazníka a to od prvních nákresů až po finální kompletaci. Veškeré produkty společnosti Bertolotti jsou podrobně zkoušeny a testovány ve výrobním závodě v Itálii. Jsme odhodláni navrhovat, budovat a realizovat zařízení, vybavení a nástroje v různých sektorech ,,šitých na míru“. Náš přístup k podnikání je založen na péči o ruční řemeslné výrobky, na povědomí a přímých lidských vztazích, zaměřených na dosažení kvality nabídky a spokojenosti zákazníků.

Nahoru