Plošiny pro přístup na střechu kolejových vozidel jsou navrženy tak, aby umožňovaly bezpečný přístup na střechu vlaku pro běžnou údržbu nebo rychlou kontrolu. Pracovní plošiny jsou konstrukce s předem smontovanými moduly, které jsou vybaveny motorizovanými mobilními kryty pro uzavření všech prostorů mezi vlakem a pevnou částí plošiny (posuvné nebo sklopné kryty). S vhodnými zábranami na obou koncích kolejového vozidla může obsluha operovat ve výšce zcela bezpečně. Každá plošina je navržena v souladu s potřebami každého zákazníka na základě charakteristik jeho provozu. Plošiny mohou být dodány se sloupky připevněnými k zemi nebo se závěsnou konstrukcí pro podporu automatických modulů. Výsuvné trakční vedení, kladkostroje nebo mobilní jeřáby mohou být dodány integrované s lávkami.

BEZPEČNOST

BEZPEČNOST

Každá instalace umožňuje lépe řídit rizika spojená s prácemi ve výškách
FLEXIBILITA

FLEXIBILITA

Činnosti na horních částech kolejových vozidel jsou prováděny s maximálním komfortem
TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

Bezpečnost provozu je rovněž založena na technologickém obsahu na nejvyšší úrovni

Nahoru