Společnost Bertolotti Rail ve spolupráci s dodavateli stavebních prací nebo samostatně navrhuje řešení věnovaná renovaci dep, a to nejen na úrovni údržby, ale i energetických řešení odpovídajících aktuálním normám. V tomto případě může společnost Bertolotti Rail navrhnout balíčky strojů vlastní konstrukce a integrovat zařízení od jiných výrobců, jako jsou mycí zařízení, podúrovňové soustruhy, lisy a drobná zařízení. Bertolotti Rail může poskytnout balíček "na klíč", který zahrnuje koleje a infrastrukturu, elektrifikaci, technologické systémy, solární systémy včetně ohřívacích zařízení. V případě nového železničního depa ve spolupráci se svými partnery také kompletní přístřešek, který může být realizován z oceli nebo betonu.

Nahoru