Nacházíte se zde: Úvod Nextsense Calipri X

  • CALIPRI X

    Automatizované měření dvojkolí přímo v koleji
    STÁHNOUT PDF

CALIPRI X je stacionární, plně automatický měřicí systém pro měření dvojkolí projíždějících vozidel. Eliminuje časově náročné a nákladné ruční měření, poskytuje přesné výsledky během několika sekund a okamžitě identifikuje místa s odchylkami od tolerance. Systém měří všechny parametry dvojkolí podle evropské normy EN 15313 - včetně profilu kola, průměru, rozkolí, odklonu a sbíhavosti kol a výpočtu ekvivalentní konicity.

Přesná znalost stavu dvojkolí umožňuje železničním provozovatelům přejít od preventivní údržby k údržbě založené na skutečném
stavu ­a nakonec k opravdové prediktivní údržbě ­ což umožňuje lepší plánování zdrojů a významné úspory provozních nákladů.
 

POUŽITÍ

Systém CALIPRI X lze snadno instalovat na stávající koleje - před depa, dílny, mycí linky nebo na vlečky. To umožňuje provádět častá měření bez dodatečného úsilí a nákladů a splňuje požadavky na kontrolu pro zajištění bezpečného provozu. Aktuální stav vozového parku je vždy znám.

V kombinaci s cloudovým úložištěm a analytickým nástrojem CALIPRI Predictor se měření automaticky a okamžitě ukládají do cloudu, což šetří čas a úsilí vašeho týmu údržby. CALIPRI X a analytický nástroj CALIPRI Predictor vám společně umožní bezpečný provoz vlaků s delšími a předvídatelnějšími intervaly údržby, kratšími odstávkami a nižšími náklady.

Toto řešení zajišťuje plnou sledovatelnost a umožňuje bezpečný nepřetržitý přístup k výsledkům a analýzám technikům vozového parku, majitelům dílen, pracovníkům údržby a dalším pracovníkům společnosti, ať už se nacházejí kdekoli na světě.

CALIPRI X - MĚŘENÉ / POČÍTANÉ PARAMETRY
Profil kola Výška okolku
Šířka okolku
Srtmost okolku
Projetí
Šířka kola (bez převalku)
Převalek
Šířka kola s převalkem
Sh
Sd
qR
PH
L
S
BR
Průměr kola Průměr kola na styčné kružnici D D
Rozchod kol Rozkolí
Rozchod dvojkolí
I (AR)
SR
Ostatní Ekvivalentní konicita
Odklon kol
Sbíhavost kol
Ec
Cam
Toe

HLAVNÍ VLASTNOSTI

Spolehlivé měření
• Osvědčené principy měření CALIPRI poskytují vždy přesné a spolehlivé výsledky.
• Integrovaná regulace a kompenzace teploty umožňuje provoz za každého počasí po celý rok.
• Vysoce sofistikované a účinné rekalibrační postupy.
• Eliminuje možnost lidské chyby.
→ Méně neplánovaných odstávek vozového parku.
→ Bezpečný provoz vlaků s delšími intervaly údržby.
→ Snížení nákladů na životní cyklus.


Vysoká dostupnost naměřených výsledků
• Navrženo pro celoroční provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
• Robustní senzorová jednotka bez pohyblivých částí zajišťuje, že systém odolává drsnému železničnímu prostředí a vyžaduje minimální údržbu.
• Zaručený dlouhodobý provoz systému.
• Žádné zpoždění při spuštění: systém je neustále připraven k měření, kdykoliv.
→ Méně odstávek systému.
→ Není třeba provádět ruční kontrolu měření, což šetří čas a úsilí.
→ Snížení nákladů na pracovní sílu a zvýšení efektivity údržby.


Propojení a analýza: efektivní využití dat
• CALIPRI Predictor umožňuje automatické odesílání naměřených dat a výsledků do cloudu.
• Inteligentní analýza trendů opotřebení kol pomocí softwaru CALIPRI Predictor.
• Vzdálená diagnostika systému a podpora poskytují jistotu a klid.
→ Průkazné výsledky jsou k dispozici během několika sekund.
→ Okamžitě identifikujte oblasti mimo toleranci.
→ Údržba založená na stavu a prediktivní údržba umožňují prodloužit intervaly údržby, což vede k významným provozním úsporám.

Nahoru