• POZEMNÍ MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ

  Manipulační a balicí řešení na míru
  VÍCE
 • MOSTOVÁ MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ

  Nadzemní mostová manipulační řešení na míru a skladová řešení
  VÍCE
 • MANIPULACE VOLNĚ LOŽENÝM MATERIÁLEM

  Řešení manipulace s volně loženým materiálem na míru
  VÍCE
 • AERONAUTIKA

  Řešení pro efektivní, bezpečné a ergonomické provádění výroby letadel
  VÍCE

Společnost Bertolotti se specializuje na logistické systémy na míru pro železárenský a ocelárenský průmysl, slévárny a kovárny, letecký a jaderný průmysl a průmysl odpadů. Ať už se jedná o přepravu, skladování nebo zpracování, dodáváme individuální řešení a systémy zaměřené na zajištění bezpečnosti a efektivity výroby prostřednictvím zlepšení toku materiálu, minimalizace výpadků při údržbě, maximalizace technické dostupnosti zařízení a zachovávání kvality výrobků.


Společnost Bertolotti se věnuje definici logistiky, analýze optimálních provozních sekvencí, racionalizaci toku materiálu a dodávkám veškerého potřebného vybavení včetně automatizace a specializovaných strojů. V našem návrhu jsou zohledněna dispoziční omezení zákazníka a stávající zařízení je integrováno do našeho celkového bezpečnostního systému tak, aby byla zaručena bezpečnost obsluhy a integrita a zvýšená životnost strojního zařízení. Zařízení jsou navržena a postavena tak, aby vyhovovala náročným pracovním podmínkám, které se v tomto odvětví běžně vyskytují.

Všechny systémy jsou plně vybaveny automatizační technologií nezbytnou pro řízení přesunu, manipulace, úkolů dohledu a řízení skladování.

Zákazníci

Nahoru