Nacházíte se zde: Úvod Bertolotti Industries Mostová manipulace Automatizované sklady

  • Automatizované sklady

  • Automatizované sklady

  • Automatizované sklady

  • Automatizované sklady

Manipulace se zbožím vyžaduje naprostou přesnost a plynulé operace. Mostové jeřáby se díky speciálnímu řídicímu systému, který byl vytvořen s ohledem na okamžitá rozhodnutí, pohybují a dosahují požadované polohy s naprostou přesností a kontrolou rychlosti. Naše řídicí jednotky používají bezpečnostně certifikované PLC a multiprocesorové počítače s rychlými a spolehlivými paměťovými periferiemi. Všechny logistické úkony jsou prováděny v automatickém režimu, ale manuální ovládání je vždy možné s tím, že veškerý manuální pohyb je zaznamenáván.

Automatické sklady pro ocelárenský průmysl podporují:

• Bezpečnost: Minimalizuje se riziko chyby lidského faktoru a nehod.

• Efektivitu (snížení manuální práce): Procesy jsou rychlejší a vyžadují méně pracovníků.

• Zpětnou sledovatelnost všech operací a zabezpečení dat (trackování): Máte přehled o všech krocích a datech pro vyšší transparentnost a kontrolu.

• Zlepšení kvality zboží: Méně manipulací s materiálem a menší riziko poškození.

• Prodloužení životnosti strojů: Plynulejší provoz s menším opotřebením.

VLASTNOSTI

INTELIGENCE

INTELIGENCE
Komplexnost rozhodovacích algoritmů byla vyvinuta ve spolupráci s odborníky na strategie. Zpětná sledovatelnost je zajištěna bezpečnou identifikací produktu a ověřením souladu s daty.

AUTOMATIZOVANÁ TECHNOLOGIE

AUTOMATIZOVANÁ TECHNOLOGIE
Provozy jsou detailně monitorovány v reálném čase, což umožňuje rychlé řešení problémů díky technologiím bezdrátového přenosu obrazu s optimalizovanými protokoly. Bezpečnost je nejdůležitější složkou každé automatizované instalace a je zaručena na všech úrovních: • Bezpečnost a zdraví osob: Zajišťují certifikovaná zařízení. • Integrita strojů: Je garantována řídicími algoritmy, které zabraňují rušivým pohybům. • Bezpečnost dat: Zajišťují účinné systémy.

PŘIZPŮSOBIVOST NÁVYKŮM KLIENTŮ

PŘIZPŮSOBIVOST NÁVYKŮM KLIENTŮ
Integrace stávajících počítačových systémů pro řízení výroby a expedice, včetně integrace strategií pro skladování svitků/cívek, je dosažena spoluprací s inženýry zákazníka.

Nahoru