Nacházíte se zde: Úvod Bertolotti Industries Pozemní manipulace Vysokorychlostní kolejové transferové systémy

  • Vysokorychlostní kolejové transferové systémy

  • Vysokorychlostní kolejové transferové systémy

  • Vysokorychlostní kolejové transferové systémy

  • Vysokorychlostní kolejové transferové systémy

Společnost BERTOLOTTI Spa navrhuje a vyrábí vysoce kvalitní systémy pro manipulaci se svitky zahrnující krokovací a řetězové dopravníky, a také samostatně se pohybující vozíky na kolejích. Systémy s vozíky na kolejích jsou ideální pro flexibilní a komplexní logistické systémy vyžadující vzájemnou výměnu a křížové pohyby materiálu v rámci závodu.

Celý systém je modulární a jednotlivé vozíky se autonomně pohybují po předdefinovaných trasách, přičemž se přizpůsobují prostorovým omezením, synchronizaci s výrobním programem a překážkám na trase. Komplexní bezpečnostní koncept zahrnuje posouzení všech potenciálně nebezpečných situací a následné určení vhodného vybavení, senzorů, strategií a postupů, které minimalizují všechna kritická rizika a zajišťují 100% bezpečné pracovní prostředí.

VLASTNOSTI

NAVIGACE

NAVIGACE
Tyto systémy jsou založeny na nejnovějších a nejbezpečnějších technologiích řízení a ovládání (hardware/PROFIsafe Wi-Fi), které umožňují komplexní návrh logistiky cívek, analýzu optimálních provozních sekvencí, racionalizaci toku materiálu a dodávku veškerého potřebného vybavení včetně automatizace.

AUTOMATIZACE

AUTOMATIZACE
Veškeré systémy od BERTOLOTTI zahrnují veškerou potřebnou automatizační technologii pro řízení přesunů, manipulaci, dozorovací úlohy a správu skladování. Díky škálovatelnému a flexibilnímu řídicímu systému, který koordinuje provoz všech jednotlivých vozíků, jsou vždy možné budoucí rozšíření a úpravy.

ENERGIE

ENERGIE
Provoz v ocelárnách se vyznačuje drsnými a náročnými podmínkami. Zařízení společnosti BERTOLOTTI jsou navržena a vyrobena tak, aby těmto podmínkám odolala a zaručila bezproblémový chod. Pomocí počítačového systému je možné sledovat každý posunovaný produkt v reálném čase. To umožňuje vzdálenému operátorovi sledovat situaci, analyzovat ji a v případě potřeby zasáhnout.

Nahoru