• Autonomně řízená vozidla

  AGV
 • Autonomně řízená vozidla

  AGV
 • Autonomně řízená vozidla

  AGV
 • Autonomně řízená vozidla

  AGV

 AUTOMATICKY ŘÍZENÁ VOZIDLA (AGV) se pohybují na polyuretanových kolech bez nutnosti kolejí a dokážou sledovat naprogramované trasy. Jejich nasazení umožňuje optimalizaci rozložení prostoru a zjednodušuje soužití s lidmi a dopravními prostředky pro přepravu zboží. Toto spolužití s sebou nese bezpečnostní rizika, na která společnost Bertolotti našla řešení pomocí bezpečnostních laserových skenerů a případných záložních zařízení a řešení, aby plně vyhověla základním požadavkům směrnice o strojních zařízeních a obecnějším předpisům o zdraví a bezpečnosti.

VLASTNOSTI

NAVIGACE

NAVIGACE

technologie sledování trajektorie | řízení rychlosti kol interpolací | detekce překážek s automatickým zastavením v případě nebezpečí kolize
AUTOMATIZACE

AUTOMATIZACE

kola poháněná jednotlivými motory (pro trakci a otáčení) | řídicí systém pro koordinaci více vozidel AGV pracujících ve stejném prostoru | bezdrátový komunikační systém pro přenos dat a signálů (včetně bezpečnostních certifikovaných protokolů)
ENERGIE

ENERGIE

baterie nejvyšší generace pro zásobování energií s regulací stavu | automatické systémy dobíjení baterií (přepínání příležitostí/akumulátorů)

Nahoru