• Calipri

    Nejlepší řešení pro použití na železničním svršku a pro kolejová vozidla.

Calipri

Laserový bezkontaktní profiloměr CALIPRI splňuje požadavky pro těžká a lehká kolejová vozidla.

Díky své přesnosti, opakovatelností měření a multifunkčnosti je jedno z nejlepších řešení pro použití na železničním svršku a pro kolejová vozidla.

CALIPRI splňuje požadavky tramvajového a železničního průmyslu na přesné, opakovatelné a prokazatelné měření železničního podvozku a svršku.

Šetří celkové náklady

Výhodné řešení pro celkové uplatnění s modulárním řešením.

Inovativní metoda měření CALIPRI posyktuje řešení pro snímání mnoha různých profilů ( kola, brzdové kotouče, kolejnice, výhybky a další ) jedním zařízením. Toto řešení výrazně snižuje náklady na pořízení, kalibraci a školení obsluhy.

Vužití přístroje je možné rozšířit dalšími softwarovými moduly. Toto modulární řešení umožnuje "ušít" každé CALIPRI na míru potřebám každého uživatele. Další možností je software pro analýzu naměřených dat a porovnání sejmutých profilů.

Všestranné použití bezkontaktní metodou měření.

Spolehlivá a bezpečná dokumentace

Různá rozhraní se zabezpečním dat.

Obsáhlá analýza a report naměřených dat s možností úpravy dle požadavků uživatele.

Export ve formátech XML, CSV nebo DXF. PDF report .CALIPRI nahrazuje ručně psanou dokumentaci.

Moduly pro měření

Pro různé typy měření jsou k dispozici následující moduly.

Profil kola

Bezkontaktně, s vysokou přesností a během několika vteřin. Vedle klíčových parametrů okolku (výška, tloušťka, strmost) je zobrazena také tloušťka věnce, prohlubeň v obruči, vyválcování a další. Také pro tramvajová kola.

Průměr kola

Průměr kola na styčné kružnici i na okolku. Také pro lokomotivy, vagony a tramvaje. Karbonová pomůcka.

Tloušťka obruče

Tloušťka obruče. Lze měřit vnitřní popřípadě vnější čelo věnce. Hodnoty tohoto měření jsou zobrazeny spolu s hodnatami měření profilu kola.

Rozkolí

Karbonová pomůcka jejíž přesné rozměry pomůcky jsou uloženy v CALIPRI a uvidíte pouze přesnou hodnotu rozkolí. Varianty 1435 mm (1360) / 1668mm (1596) / 1000mm (926).

Brzdový kotouč

Modul pro měření brzdových kotoučů umožňuje bezkontaktní měření parametrů jako tlouštka, ojetí nebo prohlubeň. Brzdové kotouče v kolech i na nápravě lze měřit stejných zařízením.

Defekty

Modul " defekty" umožňuje uživateli odlišit defekty kritické od zatím nekritických. Plochá místa a odlupování jsou zjištěna a změřena také. Pro odlupování je rozsah 1 x 0,5 až 50 x 5mm a plochá místa 15 x 0,1 až 80 x 2mm.

Ekvivalentní kónicita

Výpočet ekvivaletní kónicity na základě naměřených nebo zadaných hodnot.

Kolejnice

Modul pro měření kolejnice umožňuje bezdotykově měřit příčný profil kolejnice během několika vteřin včetně okótování klíčových parametrů a ojetí. Vedle zobrazení těchto parametrů je také možné porovnat sejmutý profil s referenčním profilem. Také pro žlábkové kolejnice.

Výhybka

Bezkontaktní měření všech typů výhybek (srdcovek i jazyků) jedním zařízením. Důležité parametry jako hloubka a šířka žlábků, šířka hrota srdcovky, pokles nebo celková šířka jsou zobrazeny. Je možné zobrazit šířku, úhel a rozdíl výšky jazyků.

Software

Pro zpracování naměřených hodnot využíváme programy Analyzer a Manager, které Vám jednoduše zobrazí data, zanalyzují je a dokáží s nimi pracovat. Výsledek můžete uložit ve formátu PDF nebo uložit pro příští úpravy.

Analyzer

Software pro rychlou analýzu dat naměřených snímačem CALIPRI. Umožňuje rychlou analýzu, měření a porovnání jakýchkoliv dvou profilů. S jednotlivými řezy lze pohybovat, otáčet je, zrcadlit apod. Následně lze měřit vzdálenost, úhly, radius apod.
Analyzer umožňuje výstup do PDF.

Manager

Měřící plány mohou být snadno vytvářeny a upravovány v programu "Manager". Grafické rozhraní je intuitivní a vede uživatele od výběru měřících modulů a postupů přes jejich vložení až po nastavení tolerancí. Na pozadí lze umístit jakýkoliv obrázek ( např. celou výhybku nebo dvojkolí ) a na něj umístit body měření což pomáhá rychle a přesně projít celý cyklus měření.

Naše reference

   
  
                       
 
 

Prosím
Kontaktujte nás

 
ROSTE TRADE s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4
tel.: +420 602 686 884, email: info@roste.cz

Kontaktní formulář

Sečtěte a zaokrouhlete (22.9 + 44.2) *

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Nahoru