• Calipri

    Nejlepší řešení pro použití na železničním svršku a pro kolejová vozidla.

Calipri

Laserový bezkontaktní profiloměr CALIPRI splňuje požadavky pro těžká a lehká kolejová vozidla.

Díky své přesnosti, opakovatelností měření a multifunkčnosti je jedno z nejlepších řešení pro použití na železničním svršku a pro kolejová vozidla.

CALIPRI splňuje požadavky tramvajového a železničního průmyslu na přesné, opakovatelné a prokazatelné měření železničního podvozku a svršku.

Šetří celkové náklady

Výhodné řešení pro celkové uplatnění s modulárním řešením.

Inovativní metoda měření CALIPRI posyktuje řešení pro snímání mnoha různých profilů ( kola, brzdové kotouče, kolejnice, výhybky a další ) jedním zařízením. Toto řešení výrazně snižuje náklady na pořízení, kalibraci a školení obsluhy.

Vužití přístroje je možné rozšířit dalšími softwarovými moduly. Toto modulární řešení umožnuje "ušít" každé CALIPRI na míru potřebám každého uživatele. Další možností je software pro analýzu naměřených dat a porovnání sejmutých profilů.

Všestranné použití bezkontaktní metodou měření.

Spolehlivá a bezpečná dokumentace

Různá rozhraní se zabezpečním dat.

Obsáhlá analýza a report naměřených dat s možností úpravy dle požadavků uživatele.

Export ve formátech XML, CSV nebo DXF. PDF report .CALIPRI nahrazuje ručně psanou dokumentaci.

Moduly pro měření

Pro různé typy měření jsou k dispozici následující moduly.

Profil kola

Bezkontaktně, s vysokou přesností a během několika vteřin. vedle klíčových parametrů okolku (výška, tloušťka, strmost) je zobrazena také tloušťka věnce, prohlubeň v obruči, vyválcování a další. také pro tramvajová kola.

Průměr kola

Průměr kola na styčné kružnici i na okolku. Také pro lokomotivy, vagony a tramvaje. Karbonová pomůcka.

Tloušťka obruče

Tloušťka obruče. Lze měřit vnitřní popřípadě vnější čelo věnce. Hodnoty tohoto měření jsou zobrazeny spolu s hodnatami měření profilu kola.

Rozkolí

Karbonová pomůcka jejíž přesné rozměry pomůcky jsou uloženy v CALIPRI a uvidíte pouze přesnou hodnotu rozkolí. Varianty 1435 mm (1360) / 1668mm (1596) / 1000mm (926).

Brzdový kotouč

Modul pro měření brzdových kotoučů umožňuje bezkontaktní měření parametrů jako tlouštka, ojetí nebo prohlubeň. Brzdové kotouče v kolech i na nápravě lze měřit stejných zařízením.

Defekty

Modul " defekty" umožňuje uživateli odlišit defekty kritické od zatím nekritických. Plochá místa a odlupování jsou zjištěna a změřena také. Pro odlupování je rozsah 1 x 0,5 až 50 x 5mm a plochá místa 15 x 0,1 až 80 x 2mm.

Ekvivalentní kónicita

Výpočet ekvivaletní kónicity na základě naměřených nebo zadaných hodnot.

Kolejnice

Modul pro měření kolejnice umožňuje bezdotykově měřit příčný profil kolejnice během několika vteřin včetně okótování klíčových parametrů a ojetí. Vedle zobrazení těchto parametrů je také možné porovnat sejmutý profil s referenčním profilem. Také pro žlábkové kolejnice.

Výhybka

Bezkontaktní měření všech typů výhybek (srdcovek i jazyků) jedním zařízením. Důležité parametry jako hloubka a šířka žlábků, šířka hrota srdcovky, pokles nebo celková šířka jsou zobrazeny. Je možné zobrazit šířku, úhel a rozdíl výšky jazyků.

Software

Pro práci s měřenými hodnotami využíváme programy Analyzer a Manager, které Vám jednoduše zobrazí data, zanalyzují je a dokáží s nimi pracovat. Výsledky se dají exportovat do PDF, Excelu či pro další zpracování v AutoCADu.

PDF rePORTy

Naměřené hodnoty mohou být snadno exportovány do PDF výstupů v mnoha úrovních detailu - od jednoduché tabulky s naměrenými hodnotami, po detailní výsupy s okótovaými profily a rozkreslenými měřícími plány.
PDF soubory mohou být volitelně opatřeny Vaším logem.

EXCEL EXPORT

Výsledky měření mohou být též exportovány formou CSV souboru pro snadný import do Excelu, případně jiného softwaru pro následné zpracování dat. Exportovat se též dají souřadnicové hodnoty naměřených profilů.

Manager

Měřící plány mohou být snadno vytvářeny a upravovány v programu "Manager". Grafické rozhraní je intuitivní a vede uživatele od výběru měřících modulů a postupů přes jejich vložení až po nastavení tolerancí. Na pozadí lze umístit jakýkoliv obrázek ( např. celou výhybku nebo dvojkolí ) a na něj umístit body měření což pomáhá rychle a přesně projít celý cyklus měření.

Analyzer

Software pro rychlou analýzu dat naměřených snímačem CALIPRI. Umožňuje rychlou analýzu, měření a porovnání jakýchkoliv dvou profilů. S jednotlivými řezy lze pohybovat, otáčet je, zrcadlit apod. Následně lze měřit vzdálenost, úhly, radius apod.
Analyzer umožňuje výstup do PDF.

Měření jako služba

Nyní nabízíme též možnost využít našich měřičských služeb, kdy přímo k Vám do provozu přijede náš vyškolený technik a za pomoci kalibrovaného Calipri změří Vámi požadované údaje a poskytne profesionální výstupy dle Vašich požadavků.

Naše reference

   

  
​​​​​​                       
 
       

Prosím
Kontaktujte nás

 
ROSTE TRADE s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4
tel.: +420 602 686 884, email: info@roste.cz

Kontaktní formulář

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (47.7 + 45.1) *

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Nahoru